วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 เมษายน 64 ร่วมรดดำน้ำดำหัว พ่อคำรณ มูลศรี เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน

วันศุกร์ ที่ 30  เมษายน  2564 เวลา 18.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ครู คศ.1 และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร  กศน.  เป็นตัวแทนของ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมรดน้ำดำหัว  พ่อคำรณ  มูลศรีและนางประนอม  มูลศรี  เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ เนื่องในวันปีใหม่เมืองประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา