วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

30 สิงหาคม 2564 ปลัดจังหวัดพะเยา ตรวจติดตามและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วน ของ จังหวัดพะเยา สู่การปฏิบัติในพื้นที่ “ด่านวันจันทร์” ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

      วันจันทร์ ที่ 30  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา  07.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมให้การต้อนรับ นายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการตรวจติดตามและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดพะเยา สู่การปฏิบัติในพื้นที่  “ด่านวันจันทร์” ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ณ  ด่านบ้านป่าซางคำ หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ คณะตรวจติดตาม ฯ ได้พบปะตรวจติดตามและชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของด่านวันจันทร์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา