วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 สิงหาคม 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 วัดศรีเมืองมาง ตำบลบ้านมาง

         วันอังคาร  ที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 17.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยนายอุดร  คำบุญเรือง และนายพิภพ ทรายคำ  ครู กศน.ตำบลบ้านมาง ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ  ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี  พ.ศ.2564  ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ณ วัดศรีเมืองมาง  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธี…