วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 มี.ค.2565 ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดกลุ่มอาชีพ สตรีเชียงม่วน 

     วันพุธ  ที่  30  มีนาคม  2565  เวลา  14.00  น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานในพิธิเปิด     กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์     กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ”  ภายใต้   โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ  ลานจอดรถ  Tesco  Lotus  สาขาเชียงม่วน  หมู่ที่  1   ตำบลบ้านมาง   อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา   โดยมีกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้ผลิตผู้ประกอบการชุมชน   ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า  (large pink diamond)  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเชียงม่วน  เครือข่าย  OTOP  อำเภอเชียงม่วน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในส่วนของ กศน.อำเภอเชียงม่วน   ได้นำผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ร่วมจัดแสดง  จำหน่าย   และนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…