วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 มีนาคม 2564 โครงการ พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษาตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง

       วันอังคาร ที่ 30  มีนาคม 2564  นางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยามอบหมายให้ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่  ณ ห้องประชุมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง