วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2564 ร่วมประชุมคณะทำงานการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อำเภอเชียงม่วน

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา