วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

30 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานถ่ายทำคลิปวีกีโองานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564…

   วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายสุเมธี คำลือ  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน  เดินทางมาขอบคุณทาง กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมมอบของที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ได้ช่วยงานถ่ายทำวีดิทัศน์ในงานประเพณียี่เป็ง  ลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน และวัดศรีเมืองมาง  หมู่ที่ 4 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณท่านไว้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…