วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

3-9 ธันวาคม 2564 รับบริจาคสิ่งของ และปัจจัย ในกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 3…

     วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด  ประสานขอรับบริจาคสิ่งของหรือปัจจัย  จากร้านค้า ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน และพื้นที่อำเภอภูซาง เพื่อเป็นของขวัญให้กับน้อง ๆ  ชายขอบภายใต้กิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่  3 ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากร้านค้าและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี …