วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

3 สิงหาคม 2564 มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายปั่น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ระดับกลุ่มอิงดอย

วันอังคารที่ 3  เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนายปั่น  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับ กศน.กลุ่มอิงดอย ประกอบด้วย แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้   ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา…