วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 มิ.ย.2564 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม พร้อมคณะครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   “มีแล้วแบ่งปัน”   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธาน โดยได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ที่ถูกกักตัวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา