วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 พฤษภาคม 2564 พัฒนาระบบจดหมายข่าวออนไลน์ กศน.อำเภอเชียงม่วน 2564

นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้งานเทคโนโลยีดิจิทัล  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ออกแบบพัฒนาระบบรายงานกิจกรรมแผ่นเดียว  หรือการจัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรในสังกัด ซึ่งปัจจุบัน ครูผู้ดำเนินกรรมในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องจัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอเชียงม่วนจึงได้พัฒนาระบบดังกล่าวขึ้น ซึ่งระบบที่พัฒนานี้ ใช้งานผ่าน Google Form เมื่อผู้รายงาน รายงานกิจกรรมผ่าน Google Form ระบบจะบันทึกข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มขององค์กรทันที ทำให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ทุกอุปกรณ์สื่อสารที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในทุกพื้นที่ได้ทันที โดย กศน.อำเภอเชียงม่วนจะเริ่มใช้งานระบบดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป