วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 พฤษภาคม 2564 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม มอบหมายให้ครูและบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ และพานพุ่มรวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และ ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ด้านหน้าอาคาร กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา