วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 ธันวาคม 2564 ประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงานสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     วันศุกร์ ที่3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมของคณะครู และบุลากรในสังกัด  เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565​ ร่วมกับ​ กศน​.อำเภอทั้ง​ 9 แห่ง ผ่านระบบ​การประชุมออนไลน์​ Microsoft Teams โดยมี นางมีนา  กิติชานนท์ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม​ในครั้งนี้…