วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

3 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอเชียงม่วนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในโครงการ ส่งเสริม การเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน…

            วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู เป็นประธานเปิดการอบรม   โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน โรงพยาบาลเชียงม่วน เทศบาลตำบลเชียงม่วน และองค์การบริหารส่วนตำบลสระ โดยมีนายไชยพจน์ สมภาร ครู กศน.ตำบลสระ  เป็นผู้ประสานงาน  ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้…