วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

29 เม.ย.2565 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  การศึกษาตามอัธยาศัย “บ้านหนังสือชุมชน”

วันศุกร์ ที่ 29  เมษายน 2565 เวลา  09.00  น.   นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย  พร้อมด้วย นายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. และนางสาวภัศรชนก  อินธิยา  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อนำสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   การส่งเสริมการเรียนรู้  พ.ศ. .…  ของสำนักงาน   กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย     โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา    ได้รับผิดชอบจัดนิทรรศการในด้าน   การศึกษาตามอัธยาศัย    โดยการนำของ   นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน  ในส่วนของ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ได้นำกิจกรรม     “บ้านหนังสือชุมชน” บ้านทุ่งเจริญ  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ    ระหว่างวันที่  29 เมษายน  2565  ถึงวันที่  1  พฤษภาคม  2565  ณ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเชียงราย  หมู่ที่  21  ถนนสิงห์ไคล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย …