วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

29 เมษายน 2564 ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน พื้นที่ ต.สระ

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของ ให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 2 คน โดยมีนายศรีไทย ทองกาบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.สระ ร่วมรับมอบในสิ่งของในครั้งนี้