วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

29 มี.ค.2564 ร่วมพิธีเปิด สัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

       วันจันทร์  ที่  29  มีนาคม 2564 เวลา  09.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน   จังหวัดพะเยา    ในสัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   (อสม.)แห่งชาติ  ประจำปี 2564  “อสม.ก้าวท้าใจ  สู้ภัยโควิด-19 ”  ประจำปี    2564   โดยมีนายธวัช  จรัสวรภัทรนายอำเภอเชียงม่วน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…