วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

29 กันยายน 2564 กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ (ทำวัตรเย็น) ตามโครงการทำบุญในวันพระ ในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านไชยสถาน

         วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 17.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมกิจกรรมสวดมนต์   นั่งสมาธิ  (ทำวัตรเย็น)  ตามโครงการทำบุญในวันพระ  ในช่วงวันเข้าพรรษา  ประจำปี  พ.ศ.  2564  ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน  ณ   วัดบ้านไชยสถาน   หมู่ที่  4 ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…