วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 – 29 สิงงหาคม 2564 ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอปง

      วันเสาร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้   นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ อบรมการตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   ในระหว่างวันที่   28  – 29  สิงหาคม 2564 ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการดังกล่าว และมีนายวสันต์ สุธรรมมา  ตำแหน่ง  ครู  ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี…