วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 เมษายน 2564 มอบเกียรติบัตรให้กับ กลุ่มโคมไฟล้านนา ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดีเด่น จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2564

           วันพุธ  ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ครู  คศ.1  นางนงนภัส  สมภาร  ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาฯ   ร่วมมอบเกียรติบัตร  ผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น  ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564  ให้กับตัวแทนกลุ่ม โคมไฟล้านนา   โดยมี ท่านพระศิทธิเชษฐ์   นันทิพิทักษ์  ประธานสงฆพุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว ในนามที่ปรึกษากลุ่มเป็นผู้รับมอบ ณ พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา