วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

28 พ.ค.64 แสดงความยินดีกับปลัดอำเภอเชียงม่วน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอำเภอเชียงม่วน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลาง  จังหวัดพะเยา