วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 พฤศจิกายน 2564 ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง…

     วันอาทิตย์  ที่  28 พฤศจิกายน  2564  เวลา  14.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ซึ่งนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา