วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 กันยายน 2564 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษา นอกโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         วันอังคาร  ที่ 28 กันยายน  เวลา 08.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้   นายปิติพล  วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  เข้าร่วมเป็นวิทยากร  ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 โดยมี  นางมีนา   กิติชานนท์ผู้อำนวยการ   สำนักงาน   กศน.จังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา