วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

28 กันยายน 2564 ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำจำปี 2564

         วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย ครู และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย  ร้องเพลงชาติไทย   เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  ประจำปี   2564  ณ  ลานเสาธงชาติไทย กศน.อำเภอเชียงม่วน   และ  ณ ลานเสาธงชาติไทยหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์  เป็นธงชาติไทย