วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

27 เม.ย.2565 รดดำน้ำดำหัว พ่อคำรณ มูลศรี เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง…

วันพุธ  ที่  27  เมษายน  2564 เวลา 18.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย ตัวแทนครูและบุคลากรในสังกัด  ร่วมรดน้ำดำหัว  พ่อคำรณ มูลศรี  และแม่ประนอม  มูลศรี  เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเจริญ เนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทยสืปไป  ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา