วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

27 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตาม และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2) @บ้านหลวง ม.1 ต.เชียงม่วน

      วันศุกร์  ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายพิภพ ทรายคำครู กศน.ตำบลบ้านมาง นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนายสิทธิศักดิ์  กาหลงตำแหน่ง พนักงานบริการ ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม  และคณะวิทยากรในโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  หลักสูตร 70 ชั่วโมง (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่บ้านหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

กดดูรูปเพิ่มที่นี่