วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

27 พฤศจิกายน 2564 นิเทศ ตรวจเยี่ยม และเป็นกำลัง ให้กับคณะครู กศน.ตำบล

     วันเสาร์  ที่  27  พฤศจิกายน  2564  เวลา  14.30  น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน     พร้อมด้วยนางภานิษา    เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู    นางณัฐกฤตา    นาละต๊ะ และนายปิติพล    วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครฯ ร่วมนิเทศ ติดตาม    และให้กำลังใจ ครู กศน.ตำบล  ทั้ง 3  ตำบลประกอบด้วย  กศน. ตำบลสระ กศน.ตำบลบ้านมาง  และตำบลเชียงม่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามมาตรฐาน กศน.ตำบล  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565