วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

27 ธันวาคม 2564 โครงการค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564…

        วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 08.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู ร่วมดำเนินโครงการค่ายวิชาการ  เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนางพอนญ์ เทพเสาร์ ข้าราชการครูบำนาญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้  มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน ดำเนินการและประสานงานโดยนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน…..