วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

27 ตุลาคม 2564 การประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันพุธ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน จำนวน 4 คน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ และมอบแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ส่งสัญญาณจาก  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา…