วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

26 เมษายน 2564 ร่วมรดน้ำขอพร ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 15.30  น. กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรระหว่างบุคลากรในสังกัด เนื่องในวันขึ้นปี๋ใหม่เมือง  เทศกาลสงกรานต์  ตามประเพณีล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นสิริมงคล และกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา