วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

25 สิงหาคม 2564 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

      วันพุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา  13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  โดยเป็นตัวแทนของครูในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เข้ารับการอบรม  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System ภายใต้โครงการศูนย์ให้คำปรึกษากศน. ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  ในระหว่างวันที่  25 สิงหาคม 2564  ถึงวันที่  15  กันยายน  2564ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย