วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

25 มิ.ย.2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา “การทำโคมไฟล้านนาฐานดอกบัว” จำนวน 50 ชั่วโมง

วันศุกร์  ที่  25  มิถุนายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ   แบบชั้นเรียน   วิชา   การทำโคมไฟล้านนาฐานดอกบัว  จำนวน  50 ชั่วโมง  และให้กำลังใจกับผู้เรียน  วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรม  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  25 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564   ณ ศาลาอเนกประสงค์ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  15  คน  มีนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…