วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

25 มิ.ย.2564 นายสุนทร เมืองแก่น นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้รับการยกย่อง ชื่นชม ให้เป็นบุคคลต้นแบบ “คนหัวใจเหล็ก”

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564  อำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ศสช.บ้านมางและ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้จัด กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อน งานแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุคคลต้นแบบคนหัวใจเพชร โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลต้นแบบผู้ที่เลิกเหล้าได้  “ คนหัวใจเพชร”  “ คนหัวใจเหล็ก ” “ คนหัวใจหิน ” และในส่วนของ กศน.อำเภอเชียงม่วน มีนายสุนทร  เมืองแก่น  ซึ่งเป็นนักศึกษา ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้เลิกดื่มเหล้าตลอดชีวิต จึงได้รับการยกย่องชื่นชมให้เป็นบุคคลต้นแบบ ” คนหัวใจเหล็ก ” ในครั้งนี้