วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

25 มิ.ย.2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบ กลุ่มสนใจ วิชา การทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบกลุ่มสนใจ  วิชา  การทำขนมไทย  จำนวน 20  ชั่วโมง  พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เรียน  วิทยากร   และครูที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  25 – 28 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมบ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  9 คน มีนายไชยพจน์  สมภาร  ครู  กศน.ตำบลสระ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…