วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 พฤศจิกายน 2564 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2565-2569

     วันพฤหัสบดี  ที่  25  พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วยและนายปิติพล  วงศ์กะโซ่    ครูอาสาสมัครฯ    เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงาน   กศน.จ.พะเยา  พ.ศ.2565 – 2569 ระหว่างวันที่  25-26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางมีนา   กิติชานนท์  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมในเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา