วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 ตุลาคม 2564 ประชุมรับโยบาย สำนักงาน กศน. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทาง Facebook live : ETV

   วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนมอบหมายให้ครู  และบุคลากร  ในสังกัด  ร่วมประชุมรับนโยบายจาก  นายสุรศักดิ์   อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.  พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กศน. ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการหัวหน้าหน่วย กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางผ่านทาง  Facebook live :  ETV  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  ในภาคเรียนที่ 2/2564  ที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  และนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565