วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการของดีอำเภอเชียงม่วน ในกิจกรรมการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางสมจิตร สมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางณิชาภัตร เชื้อหมอ ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการของดีอำเภอเชียงม่วน ในกิจกรรมการแจกจ่ายเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฏร ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับการสนับสนุนผ้าห่มจากบริษัท ไทยเบฟวอเรจ จำกัด จำนวน 150 ผืน ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสระ

ในการนี้ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และได้เยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จัดซุ้มของดีอำเภอเชียงม่วน ของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ปิติพล วงศ์กะโซ่ : รายงาน
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ