วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

24 สิงหาคม 2564 นิเทศ ติดตาม การจัดอบรม โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าปลีก

        วันอังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา  09.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   นิเทศ  ติตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมและทีมวิทยากร  ในโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าปลีก   จำนวน  30  ชั่วโมง ดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่  23 – 27 สิงหาคม 2564 ณ  ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 คน…