วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

24 มี.ค.2565 มอบถุงยังชีพ “รวมพลังน้ำใจสตรี แก้จนคนเชียงม่วน”…

     วันพฤหัสบดี  ที่ 24  มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP มิติรายได้ เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเบื้องต้น   โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค   (ถุงน้ำใจ)  ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ 3 ตำบล จำนวน 6 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันตำบลบ้านมาง  ทีมพี่เลี้ยง  ศจพ.อำเภอเชียงม่วน  และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ทั้งตำบล 3 ตำบล …