วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

24 มกราคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเลือกแบบทดสอบ”  การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564…

        วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การคัดเลือกแบบทดสอบ” การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564 กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย  ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และนางมีนา  กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร กศน.อำเภอ และข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้…