วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

24 พฤศจิกายน 2564 พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย…

     วันพุธ  ที่  24  พฤศจิกายน  2564 เวลา  15.00 น. นางสมหญิง    แย้มยิ้ม    ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้นางภานิษา    เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู  พร้อมคณะครูในสังกัดร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 ธันวาคม  ของทุกปี ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  หมู่ที่  1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บกวาดขยะในบริเวณหน้าอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน และหน้าอาคาร กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา….