วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

24 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันพฤหัสบดี  ที่  24 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  พร้อมด้วย ครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน และร่วมเป็นกำลังใจ ในการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับ นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยอำเภอเชียงม่วน  ได้พิจารณาส่งนายเชวงชัย  สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน เข้ารับการประเมินในครั้งนี้  ณ วัดท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดูรูปเพิ่มเติม