วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 เม.ย.2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนเคลื่อนที่…

    วันเสาร์  ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วย  นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน   ตำแน่ง  ครู  ร่วมนิเทศ  ติดตาม    การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ในกิจกรรม   “วิ่งเอาม่วน  ชวนกันวิ่ง” กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำหนังสือออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน การแจกแผ่นที่ขั้นหนังสือ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการอ่านผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนต่อไป…