วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 เมษายน 2564 มอบเกียรติบัตร ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติบัตร ผลิตภัณฑ์/บริการ  กศน.ดีเด่น  ระดับจังหวัด  ประจำปีพ.ศ. 2564 ให้กับนางนงนภัส  สมภาร  ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน  ซึ่งได้ส่งผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศน.ตำบลเชียงม่วน ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟล้านนา  (รังมดแดง)  เข้ารับการประเมินคัดเลือก โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ดีเด่น ในสังกัด  สำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา  เพื่อนำไปคัดสรรในระดับภาคเหนือต่อไป…