วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

23 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

       วันอังคาร  ที่  23  มีนาคม 2564 เวลา  14.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับ นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา และนายณัฐนนท์เครือสาร  ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   ประจำจังหวัดพะเยา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กศน.อำเภอเชียงม่วน และประสานงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี