วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 มิ.ย. 2564 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด

วันพุธ ที่  23 มิถุนายน  2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในสังกัด มอบของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด นางสาวภัศรชนก  อินธิยา เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา