วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 พฤศจิกายน 2564 ร่วมหน่วยบริการ ตามโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ เดือน พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านนาบัว ตำบลสระ

     วันอังคาร  ที่  23 พฤศจิกายน  2564 เวลา  14.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู  พร้อมด้วยครู  และบุคลากรในสังกัดร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้ กิจกรรม     อำเภอ…ยิ้ม   เคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านสระสาขาบ้านนาบัว หมู่ที่  9 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ  ของอำเภอเชียงม่วน ร่วมออกหน่วยบริการ  ในส่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้มีกิจกรรม  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการหนังสือ วาดภาพ ระบาดสี ปิงโก และเกมบาร์บีคิวสำหรับผู้สูงวัย  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ที่ไปรับบริการเป็นอย่างดี….