วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 ตุลาคม 2564 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา

         วันเสาร์  ที่ 23  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้คณะครู  นำนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน   เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ไฟเซอร์ (Pfizer)   ครั้งที่  2  เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเปิดภาคเรียนใหม่   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หมู่ที่  1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา