วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 มี.ค.2565 ร่วมกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565…

     วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน   วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ    (อสม.)  อำเภอเชียงม่วนประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่  อสม.ทุกท่าน  ที่มีจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน   “แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี  ชี้แนะบริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี” มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยมี   นายบุญธรรม  กองแก้ว  ประธาน  อสม.อำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยอสม. 150  คน รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข  ใน รพ.เชียงม่วน สสอ. รพ.สต. ศสช.บ้านมาง  กิจกรรมในงานประกอบด้วย 

1. การมอบเหรียญให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี 

2. การมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart อสม. ฯ 

3. สาธิตการออกกำลังกายเต้นบาสโลบ อสม.เขต รพ.สต.สระ 

4. ทำบุญทอดผ้าป่า 

5. สร้างกระแสการขับเคลื่อน “อสม. หมอคนที่ 1  ต้นแบบสุขภาพ  ผู้นำจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

6. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid – 19 (เข็มกระตุ้น) มุ่งเน้นกลุ่ม 608 ให้ได้ 100%

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา