วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 พ.ค.2565 ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565…

        วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30-12.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้  คณะครู และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมรับชมการปฐมนิเทศนักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ภาคเรียนที่ 1 / 2565  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายและ ให้กำลังใจ นักศึกษา กศน. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เสวนากับศิษย์เก่า กศน.  และเลขาธิการ กศน.ได้พบปะกับ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. นักศึกษา กศน.  โดยรับชมการส่งสัญญาณ  จากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (ETV) และที่ Facebook live  เพจ ETV  channel  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา